De Vuurlinie
De Vuurlinie
Nagenieten op de Vecht
Repetitie in de Synagoge

Kamerkoor Camerata Fectionata

Tijdens de wekelijkse repetities op de donderdagavond in de Synagoge in Weesp wordt veel aandacht besteed aan de onderlinge klankverhoudingen en aan de homogeniteit van de klank. Er wordt vaak a capella gezongen, maar ook met pianobegeleiding. De leden bereiden zich individueel voor door zelfstudie van het repertoire en volgen veelal zanglessen voor de verdere ontwikkeling van hun techniek en muzikaliteit. Naast de repetities en enkele optredens per jaar wordt incidenteel een studieweekend georganiseerd. Af en toe na een repetitie samen naar de kroeg is trouwens ook heel bevorderlijk voor de klankeenheid.

Het koor heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Jaarlijks vindt een algemeen overleg plaats met alle koorleden en de dirigent. Tijdens dit overleg legt het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde beleid en worden gezamenlijk lijnen uitgezet voor de toekomst. Verder is er een repertoirecommissie - bestaande uit 3 koorleden en de dirigent - die zorgt voor een gevarieerde repertoirekeuze en concertprogrammering en daarbij openstaat voor suggesties van de andere koorleden.