Zingende alten

Meezingen?

De Synagoge

De wekelijkse repetities zijn op donderdagavond van 20:00 tot 22:15 uur in de Synagoge, Nieuwstraat 5 in Weesp. Er is veel aandacht voor zangtechniek, klankkleur, intonatie en homogeniteit van de koorklank. Maar ook de goede sfeer tussen de zangers, het gezellig bijpraten tijdens de pauze en van tijd tot tijd na de repetitie in de kroeg is van groot belang. Van de zangers wordt verwacht dat zij zich individueel thuis voorbereiden.

Francisca Pizarro

Nieuwe zangers en zangeressen in alle stemgroepen zijn zeer welkom. Aangezien er te weinig tenoren zijn, wordt er op dit moment driestemmige muziek uitgevoerd, zoals Pange Lingua van Kodály, Ave verum corpus van Mozart, Ave Maria van Pandolfo en Psalmen van Haydn.

Nieuwe leden kunnen twee repetities gratis meezingen. Daarna volgt een stemtest met de dirigent. Zodra een lid is toegelaten, is contributie verschuldigd, die momenteel € 40 per maand bedraagt. Voor studieweekenden e.d. kan een extra bijdrage gevraagd worden.

Nieuwe leden krijgen toegang tot de koorapp en ontvangen het Huishoudelijk Reglement, dat per 13 juli 2021 is vastgesteld. Hierin worden de rechten en verplichtingen van de dirigent, de koorleden en het bestuur geregeld.


Heb je vragen en/of lijkt het je leuk om mee te zingen?
Mail dan naar: info@cameratafectionata.nl
of bel Marleen Out: 06-53244027